Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 8 เดือนที่ผ่านมา

หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น 1-293 ซับไทย

โบรูโตะ ตอนที่ 001 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 002 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 003 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 004 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 005 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 006 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 007 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 008 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 009 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 010 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 011 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 012 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 013 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 014 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 015 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 016 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 017 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 018 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 019 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 020 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 021 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 022 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 023 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 024 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 025 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 026 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 027 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 028 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 029 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 030 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 031 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 032 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 033 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 034 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 035 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 036 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 037 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 038 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 039 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 040 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 041 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 042 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 043 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 044 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 045 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 046 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 047 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 048 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 049 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 050 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 051 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 052 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 053 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 054 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 055 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 056 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 057 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 058 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 059 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 060 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 061 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 062 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 063 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 064 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 065 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 066 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 067 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 068 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 069 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 070 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 071 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 072 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 073 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 074 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 075 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 076 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 077 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 078 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 079 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 080 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 081 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 082 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 083 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 084 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 085 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 086 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 087 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 088 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 089 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 090 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 091 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 092 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 093 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 094 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 095 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 096 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 097 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 098 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 099 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 100 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 101 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 102 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 103 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 104 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 105 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 106 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 107 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 108 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 109 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 110 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 111 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 112 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 113 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 114 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 115 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 116 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 117 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 118 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 119 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 120 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 121 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 122 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 123 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 124 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 125 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 126 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 127 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 128 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 129 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 130 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 131 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 132 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 133 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 134 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 135 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 136 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 137 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 138 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 139 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 140 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 141 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 142 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 143 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 144 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 145 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 146 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 147 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 148 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 149 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 150 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 151 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 152 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 153 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 154 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 155 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 156 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 157 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 158 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 159 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 160 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 161 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 162 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 163 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 164 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 165 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 166 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 167 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 168 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 169 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 170 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 171 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 172 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 173 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 174 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 175 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 176 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 177 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 178 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 179 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 180 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 181 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 182 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 183 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 184 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 185 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 186 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 187 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 188 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 189 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 190 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 191 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 192 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 193 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 194 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 195 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 196 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 197 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 198 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 199 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 200 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 201 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 202 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 203 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 204 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 205 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 206 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 207 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 208 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 209 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 210 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 211 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 212 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 213 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 214 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 215 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 216 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 217 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 218 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 219 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 220 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 221 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 222 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 223 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 224 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 225 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 226 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 227 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 228 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 229 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 230 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 231 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 232 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 233 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 234 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 235 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 236 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 237 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 238 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 239 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 240 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 241 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 242 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 243 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 244 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 245 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 246 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 247 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 248 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 249 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 250 ซับไทย

2 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 251 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 252 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 253 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 254 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 255 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 256 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 257 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 258 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 259 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 260 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 261 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 262 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 263 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 264 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 265 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 266 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 267 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 268 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 269 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 270 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 271 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 272 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 273 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 274 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 275 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 276 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 277 ซับไทย

1 ปี

โบรูโตะ ตอนที่ 278 ซับไทย

12 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 279 ซับไทย

12 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 280 ซับไทย

11 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 281 ซับไทย

11 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 282 ซับไทย

11 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 283 ซับไทย

10 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 284 ซับไทย

10 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 285 ซับไทย

10 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 286 ซับไทย

10 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 287 ซับไทย

9 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 288 ซับไทย

9 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 289 ซับไทย

9 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 290 ซับไทย

9 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 291 ซับไทย

9 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 292 ซับไทย

8 เดือน

โบรูโตะ ตอนที่ 293 ซับไทย

8 เดือน

[ มีทั้งหมด 293 ตอนจบ ] - [ จบ Part 1 ]