Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์

Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

เป็นเนื้อเรื่องหลังจบศึกการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งโลกสงบสุขไปนานหลายปี แต่แล้วพวกโกคูก็ต้องพบกับศึกครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนภาค GT โดยคราวนี้ทางอาจารย์โทริยามะ อากิระ จะเป็นจะเป็นคนเขียนบทและกำกับการสร้าง ร่วมกับทาง Fuji TV ด้วยตัวเองกันเลย 

Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ 1-131 ซับไทย

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 001 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 002 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 003 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 004 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 005 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 006 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 007 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 008 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 009 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 010 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 011 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 012 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 013 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 014 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 015 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 016 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 017 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 018 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 019 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 020 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 021 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 022 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 023 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 024 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 025 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 026 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 027 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 028 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 029 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 030 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 031 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 032 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 033 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 034 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 035 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 036 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 037 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 038 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 039 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 040 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 041 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 042 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 043 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 044 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 045 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 046 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 047 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 048 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 049 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 050 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 051 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 052 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 053 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 054 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 055 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 056 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 057 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 058 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 059 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 060 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 061 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 062 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 063 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 064 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 065 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 066 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 067 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 068 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 069 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 070 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 071 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 072 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 073 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 074 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 075 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 076 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 077 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 078 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 079 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 080 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 081 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 082 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 083 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 084 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 085 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 086 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 087 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 088 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 089 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 090 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 091 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 092 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 093 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 094 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 095 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 096 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 097 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 098 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 099 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 100 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 101 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 102 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 103 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 104 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 105 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 106 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 107 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 108 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 109 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 110 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 111 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 112 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 113 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 114 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 115 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 116 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 117 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 118 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 119 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 120 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 121 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 122 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 123 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 124 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 125 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 126 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 127 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 128 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 129 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 130 ซับไทย

2 ปี

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 131 ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 131 ตอนจบ ]