Hikaru no Go ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ

Hikaru no Go ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

ฮิคารุ ชินโด นักเรียนชั้น ป.6 ได้พบกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญ วินาทีนั้นวิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ครูสอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังที่สิงอยู่ในกระดานนั้นได้ปรากฏกายขึ้นและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ยังซอกมุมหนึ่งในจิตใต้สำนึกของฮิคารุแทน ด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น หัตถ์เทวะ ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะจนได้มาพบกับ โทยะ อากิระ นักเรียนชั้นป.6 ผู้มีความสามารถในเชิงโกะเทียบเท่ามืออาชีพและได้เล่นโกะด้วยกัน

Hikaru no Go ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 1-75+Movie พากย์ไทย

Hikaru no Go ตอนที่ 01 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 02 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 03 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 04 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 05 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 07 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 08 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 09 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 10 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 11 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 12 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 13 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 14 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 15 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 16 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 17 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 18 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 19 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 20 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 21 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 22 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 23 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 24 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 25 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 26 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 27 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 28 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 29 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 30 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 31 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 32 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 33 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 34 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 35 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 36 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 37 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 38 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 39 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 40 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 41 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 42 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 43 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 44 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 45 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 46 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 47 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 48 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 49 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 50 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 51 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 52 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 53 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 54 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 55 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 56 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 57 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 58 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 59 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 60 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 61 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 62 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 63 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 64 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 65 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 66 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 67 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 68 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 69 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 70 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 71 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 72 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 73 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 74 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go ตอนที่ 75 พากย์ไทย

3 ปี

Hikaru no Go The Movie พากย์ไทย

3 ปี