JoJo’s Bizarre Adventure Golden Wind โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค5

JoJo’s Bizarre Adventure Golden Wind โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค5

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

JoJo no Kimyou na Bouken - Ougon no Kaze โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 5 สายลมทองคำ ในปี 2001 ฮิโรเสะ โคอิจิ ถูกส่งมาโดยโจทาโร่ให้สืบกรณีของ โจรูโน่ โจบาน่า เรื่องเป็นลูกของ ดิโอ ที่เขาจัดการไปเมื่อ 12 ปีก่อน เพื่อค้นหาเรื่องราวของเขา

JoJo’s Bizarre Adventure Golden Wind โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค5 1-39 ซับไทย

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 27 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 28 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 29 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 30 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 31 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 32 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 33 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 34 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 35 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 36 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 37 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 38 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ภาค5 ตอนที่ 39 ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 39 ตอนจบ ]