Shoujo Shuumatsu Ryokou สองสาวหลังวันสิ้นโลก

Shoujo Shuumatsu Ryokou สองสาวหลังวันสิ้นโลก

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เวลาผ่านไปหลังอารยธรรมมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ถึงคราวล่มสลาย สงครามจบลง สิ่งมีชีวิตมากมายล้มตาย เหลือเพียงซากปรักหักพัง สองสาว ชิโตะ และ ยูริ ออกเดินทางผจญภัยท่องไปในโลกที่ล่มสลายนี้ด้วยรถมอเตอร์ไซต์ตีนตะขาบ Kettenkrad หาเสบียงและปัจจัยดำรงชีวิตวันต่อวัน  พวกเธอได้ออกเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายตามทางที่มุ่งไป ในโลกที่ว่างเปล่านี้สิ่งใดจะรอพวกเธออยู่??

Shoujo Shuumatsu Ryokou สองสาวหลังวันสิ้นโลก 1-12+SP ซับไทย

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

สองสาวหลังวันสิ้นโลก ตอนพิเศษ SP (YT) ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี