[พากย์ไทย] เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! เพราะชาวบ้านอย่างผมเผลอทำผู้กล้าตาย The Legendary Hero Is Dead!

[พากย์ไทย] เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! เพราะชาวบ้านอย่างผมเผลอทำผู้กล้าตาย The Legendary Hero Is Dead!

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 เดือนที่ผ่านมา

โทวกะ หนุ่มชาวไร่ที่บังเอิญทำกับดักแล้วทำให้ผู้กล้าตาย เขาถูกสลับวิญญาณให้มาอยู่ในศพผู้กล้า แล้วต้องออกเดินทางไปกู้โลก ชื่ออื่น: เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! / The Legendary Hero Is Dead!

[พากย์ไทย] เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! เพราะชาวบ้านอย่างผมเผลอทำผู้กล้าตาย The Legendary Hero Is Dead! 1-12 พากย์ไทย

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 01 พากย์ไทย

4 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 02 พากย์ไทย

4 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 03 พากย์ไทย

4 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 04 พากย์ไทย

4 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 05 พากย์ไทย

4 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 07 พากย์ไทย

3 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 08 พากย์ไทย

3 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 09 พากย์ไทย

3 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 10 พากย์ไทย

3 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 เดือน

เมื่อผู้กล้าลาโลกแล้ว! ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 เดือน

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]