ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 06 ซับไทย

จำนวนตอน 1-12 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 01 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 02 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 03 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 04 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 05 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 06 ซับไทย

กำลังเล่นอยู่...

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 07 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 08 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 09 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 10 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 11 ซับไทย

ก็บอกว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยไงล่ะคะ ตอนที่ 12 ตอนจบ ซับไทย