Xing Yu Siwan Nian (Star field forty thousand years) ทุ่งดาราสี่หมื่นปี

Xing Yu Siwan Nian (Star field forty thousand years) ทุ่งดาราสี่หมื่นปี

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

หลี่เหยา ช่างฝีมืออัจฉริยะ ไม่สามารถทะลวงผ่านคอขวดได้เนื่องจากการพัฒนาพลังจิตของเขาต่ำ และจากนั้นเขาได้รับการฝึกฝนเป็นเวลา 40,000 ปีโดยบังเอิญ ความรู้จึงเปิดกว้าง แต่ก็ยังพลาดการสอบเข้าร่วมกัน ด้วยกำลังใจจากเพื่อนและที่ปรึกษา อาศัยความมุ่งมั่นของเขาในการได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการสอบเข้าร่วมกัน ในที่สุดเขาก็เข้ามหาวิทยาลัยที่เขาเลือกและเข้าสู่เรื่องราวของการตระหนักถึงความฝันในการเป็นช่างฝีมือ

Xing Yu Siwan Nian (Star field forty thousand years) ทุ่งดาราสี่หมื่นปี 1-16 ซับไทย

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 05 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 06 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 07 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 08 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 09 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 10 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 11 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 12 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 13 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 14 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 15 ซับไทย

10 เดือน

ทุ่งดาราสี่หมื่นปี ตอนที่ 16 ซับไทย

10 เดือน

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]